46
3 Ngọn Nến Lung Linh
Ngọc Lễ, Phương Thảo
Ba là cây nến hồng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh A............. Thắm sáng một gia đình. Gia đình gia đình. Ôm ấp những ngày thơ. Cho ta bao kỷ niệm thương m.