30
18 Yêu Kiều
Nhật Trung, La Sương Sương
Này cô em mười tám yêu kiều. Mắt mơ màng tựa hạt sương sớm mai. Này cô em mười tám tóc thề. Bay trong gió mùi hương tóc mây. Này cô em mười tám má hồng. Với bao nụ cười duyên ngất ngây. Này cô.