23
100 Phần Trăm
Lê Tâm
Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm. Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm. Người yêu anh ơi giờ đây lại cấm trại rồi. Nào đâu nào biết tâm tư người lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta.
24
100 Phần Trăm Yêu Em
Phuoc Thinh